Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN

Mensen met een lage opleiding of laag inkomen leven 7 jaar korter en voelen zich maar liefst 15 jaar minder gezond. Met focus Health werken docenten, onderzoekers, studenten en professionals samen aan oplossingen om sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen.

Integrale aanpak

De gezondheidsachterstand bij mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen is een complex probleem dat om een integrale aanpak vraagt. Want het gaat niet alleen om het verbeteren van leefstijl of het aanleren van gezondheidsvaardigheden. Het héle plaatje doet ertoe. Dus ook bijvoorbeeld de fysieke en sociale omgeving van mensen met een lage sociaal-economische status: hoe gezond is hun huis? Hoe groen is het in de wijk? Zijn er laagdrempelige sportclubs in de buurt? Ook het beleid van de overheid kan een rol spelen. Net als wet- en regelgeving. 

ter inspiratieSamen gezondheidsverschillen verkleinen

Breed netwerk

Health vormt een breed netwerk van onderzoekers, docenten en studenten uit allerlei disciplines die over de grenzen van hun eigen vakgebied heen samenwerken. We brengen alles wat de HAN aan kennis en ervaring in huis heeft bij elkaar om oplossingen te ontwikkelen en verschillen te verkleinen. Dit doen we samen met het werkveld. Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor sociaal-economische gezondheidsverschillen, nieuwe kennis op te doen en methoden te ontwikkelen, werken we samen aan gelijke kansen op een gezond leven. Voor iedereen. 

Leergemeenschappen

Het verkleinen van gezondheidsverschillen vraagt om multidisciplinair samenwerken. Dat doen we onder andere in leergemeenschappen.

 • null

  leergemeenschap Laaggeletterdheid

  Laaggeletterdheid: een hardnekkig probleem met een forse impact. Daarom is het belangrijk dat we het leren herkennen en bespreekbaar maken. De leergemeenschap Laaggeletterdheid deelt kennis, werkt aan bewustwording en ontwikkelt tools. Samen kunnen we kansen voor laaggeletterden vergroten.

 • medewerkers en student kijken naar robotkat iXbites

  Leergemeenschap Technology for Health

  Aan handige technologische zorgproducten geen gebrek. De vraag is: zijn ze ook geschikt voor bijvoorbeeld laaggeletterden, of mensen met een beperking? Welke oplossingen sluiten aan bij hún behoeften en mogelijkheden? De leergemeenschap Technology for Health maakt zich sterk voor inclusive design.

 • bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

  Leergemeenschap Inclusief onderzoek

  Wist je dat we onbewust 1 op de 3 mensen uitsluiten van onderzoek? Laagopgeleiden, laaggeletterden en digibeten worden vaak over het hoofd gezien. Dat moet anders, vindt de leergemeenschap Inclusief onderzoek. Onderzoekers en docenten sparren over hoe het beter kan en gaan samen aan de slag.

 • bijeenkomst wijkatelier lindenholt- aan tafel studente en oudere met kalenderklok

  Leergemeenschap Ervaringskennis

  Cliënten, klanten en gebruikers hebben een schat aan kennis en ervaring in huis. Als het aan de leergemeenschap Ervaringskennis ligt, moeten we daar grif gebruik van maken. In onderwijs én in onderzoek. “Ervaringskennis is een waardevolle bron voor iedere professional die verschil wil maken.” 

 • bijeenkomst wijkatelier lindenholt- man drukt toets beeldtelefoon in

  Leergemeenschap Diversiteit

  Meervoudig kijken. Dat is waar de Leergemeenschap Diversiteit voor pleit. Krijgen we samen meer gevoel voor verschillen in bijvoorbeeld culturele achtergrond, etniciteit, opleiding en inkomen, dan kunnen we uitsluiting voorkomen en gezondheidsverschillen verkleinen.

Nieuws en artikelen over Health

109962 fitnesstrainer in de sportschool in gesprek met een blonde vrouw met overgewicht
339018 Videostill campagnetrailer InScience 2021
347057 Ziekenhuispersoneel in ziekenhuis duwen een bed met patient
298305 Armoede in beeld. Geld biljetten
306815 hbo master studenten checken de telefoon voor overleg
341055 HAN onderzoeker Carinda Jansen overhandigt de gids behorend bij onderzoek Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van armoede aan wethouder Aart Slob van Gemeente Lingewaard.
298302 Armoede in beeld. Kistje met geld
322386 Beeld van de Week tegen Armoede met vork, stekker en huis als illustratie.

Projecten Health

Overzicht Gezonde Leefplekmeters

Er zijn genoeg instrumenten te vinden die de gezondheid van de sociale en fysieke omgeving meten. Maar wat maken ze inzichtelijk? Wanneer is welke tool handig? En hoe leggen we de link met sociaaleconomische gezondheidsverschillen? Onderzoekers van het project Gezonde Leefplekmeters gaan het na.

285930 Park met bankje. Zwaartepunt Health

Empathische woonomgeving

Hoe mooi zou het zijn als de woonomgeving van laagopgeleide ouderen of ouderen met een laag inkomen een positieve bijdrage levert aan hun gezondheid. En dus sociaaleconomische gezondheidsverschillen helpt verkleinen. Architecture in Health zoekt uit welke ruimtelijke factoren hierin bepalend zijn.

Dames leest krant in empathische woning

Integrale aanpak Zorg & Welzijn en Werk & Inkomen

Mensen die in armoede leven en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, krijgen bij een gemeente vaak te maken met verschillende domeinen. Hoe kan een integrale aanpak tussen de domeinen ‘Zorg & welzijn’ en ‘Werk & Inkomen’ binnen een gemeente beter worden vorm gegeven om deze mensen te helpen?

33133 economie-management-recht, post-it, scrum, kleuren, overleg, samenwerken, finance, tafel

Levensecht: Armoede Experience

Arnold leefde na zijn ontslag in financiële onzekerheid. Sonja zat opgescheept met de schulden van haar ex-man. Het zijn levensechte verhalen uit de Armoede Experience. De ervaringsroute biedt deelnemers en ontwikkelaars de kans om te ervaren wat de impact is van armoede.

armoede experience Marise van Telgen

Boek over armoede werkt als eyeopener

Hoe komt het dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt? Welke rol speelt de politiek daarin? En: wat moeten we doen om armoede de wereld uit te helpen? Op deze vragen en meer geeft HAN-docent en auteur Jeroen Otten sámen met HAN-studenten en -docenten antwoord, in een toegankelijk geschreven boek.

Stockfoto, armoede, jongen, neerslachtig

Goed werkgeverschap

Binnen de bouwsector, schoonmaakbranche en facilitaire diensten werken vaak kwetsbare doelgroepen, zoals flexwerkers en laaggeschoolde medewerkers. Voor hen is het een extra uitdaging om duurzaam aan het werk te blijven. Hoe motiveren we werkgevers om hun medewerkers te ondersteunen?

Docent geeft uitleg over koken

VR-simulatie traint studenten in herkennen laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid herkennen en benoemen: hoe dóe je dat? In acteurstrainingen kom je een eind. Maar VR-simulatie is zeker zo praktisch. Het is snel, effectief en prima toe te passen in diverse onderwijssituaties binnen alle vakgebieden. De tool is een vondst van de leergemeenschap Laaggeletterdheid.

man met vr bril kijkt omhoog

Samen verschil maken Het netwerk van Health

Deze HAN'ers werken aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. Doe jij ook mee?

Kernteam Health

Miranda Laurant

Programmamanager Health en lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening
portret programmamanagers focus health

Lisbeth Verharen

Programmamanager Health en lector Versterken van Sociale Kwaliteit
portret programmamanagers focus health

Ruth Bruggemann

Adviseur leren en ontwikkelen
Health. Portret Ruth Bruggeman. Rond

Eva Mentink - Verhoeven

Adviseur beleid en samenwerking
kernteam foto Zwaartepunt Health

Cécile Nijsten

Adviseur beleid en samenwerking
kernteam foto Zwaartepunt Health

Cécile Nowack

Adviseur communicatie
kernteam foto Zwaartepunt Health

Ambassadeurs per academie (onze civic entrepreneurs)

Marijke van Vijfeijken

Academie Educatie, promovendus Lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen
192166 Marijke van Vijfeijken

Ger Sluman

Academie Financieel Economisch Management, docent-onderzoeker
Foto Ger Sluman

Hendrik Postma

Academie IT en Mediadesign, docent Communication & Multimedia Design
Foto Hendrik Postma

Ingrid Van Rompay-Bartels

Academie International School of Business, docent-onderzoeker (Intercultureel leren)
Health. Ingrid van Rompay Bartels

Ivo Maathuis

Academie Built Environment, onderzoeker
Health Ivo Maathuis

Jan Bouwens

Academie Sport en Bewegen, teamleider/hoofddocent expertiseteam Health Promotion@Perfomance
foto Jan Bouwens

Magelien Arts-Tielemans

Academie Paramedische Studies, docent Ergotherapie en toetscoördinator
Health, Magelien Arts portret

Onderzoekers van Health

Bouwine Carlier

Senior onderzoeker Health
foto Bouwine Carlier

Vanessa Hollaar

Onderzoeker Health & Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl en hoofddocent Mondzorgkunde
foto Vanessa Hollaar

Simon van Genderen

Senior onderzoeker Health, docent academie Sport en Bewegen
foto Simon van Genderen

Blijf op de hoogteAbonneren op nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van focus Health? Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen.

null

In contact komen met HAN Health?

Secretariaat

 • Health@han.nl