HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Nominatie masterthesis

Jesse Achten genomineerd voor ENPHE awards

Jesse Achten is onlangs vierde geworden bij de uitreiking van de internationale ENPHE award tijdens een online congres op 16 oktober. Het is een jaarlijkse prijs die wordt toegekend aan bachelor- en masterstudenten die een uitstekende thesis hebben geschreven op het gebied van fysiotherapie.

Carlijn Brinkman-Schulte
26 oktober 2021
345589 nieuwsbericht over nominatie jesse achten voor de enphe award
Our House on Wheels

"Zorgverleners bewust maken wat techniek kan bijdragen, dat is ons doel"

Stel je voor: door een zware operatie aan je handen kun je ze tijdelijk minder goed gebruiken. Thuis wil je de keukenkastjes openen, alleen hebben die geen handvat. Door je verminderde mobiliteit is dat op dat moment totaal niet praktisch. Hoe los je dat op? Nou, met een eenvoudige technische zorgoplossing.

HAN Redactie
26 oktober 2021
345219 De Our House On Wheels wagen in Nijmegen (NH)
Een Welkome Wijk

Werkzame factoren van wijkaanpak bij psychische kwetsbaarheid van mensen

Om de aanpak ‘Een Welkome Wijk’ op te zetten in gemeenten binnen de regio Arnhem en Nijmegen, wordt goed samengewerkt met verschillende partners. Deze aanpak, ontwikkeld door Mind, bestaat uit bewustwordingsbijeenkomsten voor professionals, vrijwilligers en bewoners over omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid in de wijk. De HAN en het Trimbos-Instituut doen onderzoek naar de werkzame factoren van de aanpak. Op maandag 11 oktober deelden zij de eerste inzichten tijdens een regionale kennisdeelsessie.

HAN Redactie
25 oktober 2021
null
HAN VDO Gezondheid

3 post-hbo opleidingen ingeschaald op NLQF6

Nadat in april 2020 de opleidingskwalificatie van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) is ingeschaald op NLQF niveau 6, zijn er nóg 3 post-hbo opleidingen bij gekomen. Dit betreffen de opleidingen Pijnconsulent, Transferverpleegkundige en Arboverpleegkundige. Die zijn sinds medio oktober 2021 ook ingeschaald op het kwalificatieniveau NLQF6. En daar zijn we trots op!

Dorothea Koletsos
22 oktober 2021
345394 Taart t.b.v. de inschaling van Arboverpleegkundige, Transferverpleegkundige en Pijnconsulent op NLQF6
Master Vaktherapie

Eerste groep vaktherapeuten afgestudeerd aan de Master Vaktherapie

De Master Vaktherapie is een unieke opleiding die in 2019 bij de HAN van start is gegaan. De eerste groep vaktherapeuten is nu afgestudeerd. Met de titel 'Master of Arts' gaan deze 17 vaktherapeuten verder op de ingeslagen weg van professionalisering, onderbouwing en innovatie van vaktherapie. Voor zowel de therapeuten zelf als het vak een belangrijke mijlpaal. De onderzoeken en innovaties van zijn gebundeld in een speciaal uitgebracht abstractboekje.

Annelies Achterberg
22 oktober 2021
345320 Voorkant van het abstractboekje van de studenten van de Master Vaktherapie
Bedrijvenmarkt Built Environment

"We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een leertraject te faciliteren"

De banen in de civiele techniek en bouwkunde liggen voor het oprapen, maar hoe komen bedrijven aan goede stagiaires, afstudeerders en werknemers? Exact: via de Bedrijvenmarkt Built Environment. Dit is 2 keer per jaar dé place to be om studenten en het bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen.

HAN Redactie
21 oktober 2021
147693 toolbox laptop knieen
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Post-hbo training Succesvol Samenwerken in Wijknetwerken vernieuwd

De zorg voor patiënten dan wel cliënten verplaatst zich steeds meer naar de eerste lijn: de wijk. De complexiteit van de zorgvraag neemt toe. Hoe zet je als zorg- en welzijnsprofessional samen met collega’s de hulpvrager centraal? De training Succesvol Samenwerken in Wijknetwerken biedt handvatten voor integraal werken in een vernieuwde, efficiënte opzet van maar 5 dagdelen!

Dorothea Koletsos
20 oktober 2021
32673 vrouw met gele trui lacht tijdens gesprek
Omscholingstraject

Deelnemers Make IT Work geven eindpresentatie

Tien deelnemers van het omscholingstraject Make IT Work verzorgden op 15 oktober hun eindpresentatie. Vol trots lieten zij het behaalde resultaat van het afgelopen half jaar zien tijdens de projectpresentatie van een webapplicatie.

HAN Redactie
20 oktober 2021
33946 Presentatie, presenteren, vergaderen
Promotie Martina de Witte

Minder stress door muziektherapie

Stress verminderen door muziek en muziektherapie? Martina de Witte, onderzoeker en docent bij de HAN, onderzocht de effecten en toepassing van muziekinterventies bij mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor stress. Op 28 oktober promoveert zij aan de Universiteit van Amsterdam op haar onderzoek.

HAN Redactie
19 oktober 2021
90865 Groepsles
Podcast

iXpod: Hoe krijg je leerlingen actiever en gemotiveerder?

Als je leerlingen actiever en gemotiveerder wilt krijgen is de autonomie van de leerling een belangrijke factor. Leraar Christel Janssen Steenberg vertelt in de nieuwe aflevering van iXpod hoe zij haar leerlingen meer autonomie geeft en samen met de leerlingen keuzes maakt hoe en waarmee de leerlingen aan de slag gaan.

HAN Redactie
19 oktober 2021
82163 studenten discussieren en luisteren